Videos

Grafenegg Festival 2019, Tonkünstler Jazz Ensemble

St. Pölten Tango, Musik und Text: Albert Reifert,
Susanne Stockhammer (vocal), Albert Reifert (piano), Karol Hodas (bass), Gerfried Krainer (drums)
Susanne Stockhammer (vocal), Albert Reifert (piano), Karol Hodas (bass), Gerfried Krainer (drums)

Susanne Stockhammer, vocals, Albert Reifert, piano, Joe Abentung, bass, Hans Zinkl, guitars
Thiemo Kirberg (guitar)

Karol Hodas (bass)